webmaster atilla
İlahiler - İlahi Dinleilahi

İlahi Nedir ?
Türk edebiyatında nazım türleri belirginleşmeden önce dini muhteva taşıyan her türlü şiire ilahi denirken daha sonra tasavvufi temaları işleyen ve Türk din mûsikisinin makam ve usulleriyle bestelenerek dini toplantılarda okunan şiirlere ilahi adı verilmiştir.

Mevlana Hakkında (1207-1273)
Muhammed Celâleddîn-i Rumi, veya kısaca bilinen adıyla Mevlânâ, 13. yüzyılda yaşamış Fars Sünni Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf.

Mesnevi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.

Yunus Emre Hakkında (1240-1321)
Anadolu’daki Türkçe şiirin öncüsü olan, Anadolu’da yaşamış alim ve mutasavvıftır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başladığı 13. yy ortalarından Osmanlı Beyliği'nin filizlenmeye başladığı 14. yy'ın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir Türkmen hocası, şair bir erendir.

Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır.

atillaMüzik - Haber YouTube

atillaNey Dinle

ilahi,ilahi dinle,ilahiler

ilahi,ilahi dinle,ilahiler

ilahi,ilahi dinle,ilahiler

ilahi,ilahi dinle,ilahiler
ilahi,ilahi dinle,ilahiler